ROZCIEŃCZALNIKI

  • Do farb alkidowych – Rozcieńczalnik RF-04 – rozcieńczalnik jest mieszaniną węglowodorów aromatycznych i alkoholi, służy do rozcieńczania wyrobów ftalowych karbamidowych. Może być stosowany do innych wyrobów lakierowych, o ile jego użycie dopuszcza instrukcja stosowania danego wyrobu.
  • Do farb poliwinylowych – Rozcieńczalnik do farby Stowinyl, stosowany jest do rozcieńczania farb poliwinylowch (Stowinyl, Stowinyl Tixo, emalii poliwinylowej) oraz do mycia sprzętu malarskiego. Rozcieńczalnik jest mieszaniną węglowodorów aromatycznych, stanowi klarowną, jednorodną ciecz.
  • Do farb epoksydowych – Rozcieńczalnik do farby StonoxFOS i StonoxMIO, Stonox MASTIC – rozcieńczalnik jest mieszaniną węglowodorów aromatycznych i alkoholi.  Może być użyty do innych wyrobów lakierowych o ile jego stosowanie dopuszcza instrukcja stosowania danego wyrobu.
  • Do farby Stonox Zn – rozcieńczalnik jest mieszaniną węglowodorów aromatycznych i alkoholi. Może być użyty do innych wyrobów lakierowych o ile jego stosowanie dopuszcza instrukcja stosowania danego wyrobu.
  • Do farby etylokrzemianowej – rozcieńczalnik KBF – rozcieńczalnik jest mieszaniną węglowodorów aromatycznych i alifatycznych o bardzo niskiej zawartości wody. Stosowany do farby Cynkosil-1
  • Do farby poliuretanowej – Rozcieńczalnik do emalii poliuretanowej Storetan PU rozcieńczalnik jest mieszaniną estrów kwasu octowego. Może być użyty do innych wyrobów lakierowych o ile jego stosowanie dopuszcza instrukcja stosowania danego wyrobu.
  • Benzyna do lakierów –  benzyna stosowana jest jako rozpuszczalnik lub rozcieńczalnik do wyrobów olejno – ftalowych i pokostu oraz do mycia sprzętu malarskiego.