KONTAKT:
tel.: +48 74 81 63 200 w.5
e-mail: biuro@i-pc.com.pl

 

IPlastChem Sp. z o.o.
ul.Kolejowa 1B 
57-250 Złoty Stok
NIP 8871826693
REGON 527245848
KRS 0001076907
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział KRS

Spółka kooperująca ze Złoty Stok Grupa S.A.