KONTAKT:
tel.: +48 74 81 63 200
e-mail: info@zlotystok.com.pl

Dział handlowy:
e-mail: handlowy@zlotystok.com.pl

 

Złoty Stok Antykorozja Sp. z o.o.
Rynek 1, 57-250 Złoty Stok
NIP 8871791724
REGON 021268829
KRS 0000357369
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział KRS
kapitał 2.300.000 zł