Aktualnie spółki z Złoty Stok Grupa S.A. poszukują osób na stanowiska:
CV prosimy kierować wyłącznie mailem na adres: zarzad@zlotystok.com.pl
Pytania dotyczące ofert pod numerem 660420270

Do spółki ISTOK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy poszukujemy osoby do funkcji:

Prezes Zarządu

Wymagania:
1. Doświadczenie w zarządzaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Niekaralność
3. Wykształcenie wyższe w jednym z kierunków: finanse, zarządzanie, ekonomia
4. Wysoka odporność na stres

Do spółki Prochemist w Złotym Stoku produkującej nieprzerwanie od 1692 roku materiały wybuchowe poszukujemy osoby do funkcji:

Członek Zarządu

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za działalność spółki w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych.

Wymagania:

 • Spełnianie wymagań Art. 10 pkt 1 lit. e)-h) USTAWY z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • Wykształcenie minimum średnie kierunkowe w zakresie materiałów wybuchowych lub bezpieczeństwa pracy albo wykształcenie minimum średnie i doświadczenie w produkcji materiałów wybuchowych
 • Cechy osobowości: wysoka odpowiedzialność i odporność na stres , dobra organizacja pracy
 • Brak nałogów

Do spółki Prochemist w Złotym Stoku produkującej nieprzerwanie od 1692 roku materiały wybuchowe poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Pracownik produkcji materiałów wybuchowych

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie pracowała przy wytwarzaniu materiałów wybuchowych

Wymagania:

 • Cechy osobowości : wysoka odpowiedzialność i odporność na stres , dobra organizacja pracy, systematyczność
  Brak nałogów
 • Dobry stan zdrowia
 • Niekaralność
 • Pełna zdolność do czynności prawnych,
 • Nie wykazuje zaburzeń psychicznych oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego

Do spółki Złoty Stok Tworzywa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy poszukujemy osób do funkcji:

 1. Członek Rady Nadzorczej
 2. Prezes Zarządu

Wymagania:
1. Doświadczenie w organach spółki akcyjnej
2. Niekaralność
3. Wykształcenie wyższe w jednym z kierunków: finanse, zarządzanie, ekonomia

Do spółki Złoty Stok Chemia Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy poszukujemy osoby do funkcji:

Prezes Zarządu

Wymagania:
1. Doświadczenie w zarządzaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Niekaralność
3. Wykształcenie wyższe w jednym z kierunków: finanse, zarządzanie, ekonomia
4. Wysoka odporność na stres

Do spółki Projekt MBO Sp. z o.o. z  siedzibą w Bydgoszczy poszukujemy osoby do funkcji:

Prezes Zarządu

Wymagania:
1. Doświadczenie w zarządzaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Niekaralność
3. Wykształcenie wyższe w jednym z kierunków: finanse, zarządzanie, ekonomia
4. Wysoka odporność na stres