KONTAKT:
tel.: +48 74 816 32 00 wew.1
e-mail: info@zlotystok.com.pl

Dział handlowy:
e-mail: handlowy@zlotystok.com.pl

Netplast Sp. z o.o.
Rynek 1
57-250 Złoty Stok
NIP 8871793663
REGON 021310170
KRS 0000361403
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział KRS
Kapitał 600.000,- zł