W Złotym Stoku i Mąkolnie oferujemy na sprzedaż lub do dzierżawy nieruchomości od 600mkw na terenie przemysłowym w bliskiej odległości od drogi krajowej DK46 i przejścia granicznego z Czechami, podzielonych na kilkanaście działek, dostęp do stacji energetycznej GPZ 20 kV, sieci wody przemysłowej i pitnej, kanalizacji ściekowej. Utwardzone drogi i place.

W przypadku kupna istnieje możliwość uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości do 5 lat.

Nieruchomość I:

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5486649

działka 6/2 pow. 11.575 m2 ( zabudowana)
ogółem pow. zabudowy – 2.427,7m2
ogółem pow. użytkowa – 2.742  m2
Działka zabudowana budynkami przystosowanymi do przetwarzania tworzyw, produkcja folii i opakowań łącznie z pomieszczeniami socjalno-biurowymi i magazynowymi. Wyposażona w budowle służące bezpośrednio produkcji tj. instalacja wody przemysłowej, instalacja wody pitnej, kanalizacja ściekowo-sanitarna i deszczowa. Na działce znajduje się rozdzielnia sn i nn , wyposażona w dwa trafo 400 kVa, zasilane dwoma kablami ziemnymi. Możliwość pracy równoległej i zwiększenia mocy (2 x 630 kVa). Działka posiada utwardzone drogi i place, niezależny dojazd.

BUDYNKI PRODUKCYJNE
1. Budynek  nr 1 – portiernia 
powierzchnia zabudowy – 20,2 m2
powierzchnia użytkowa – 11,0 m2
kubatura – 54 m3
Budynek parterowy, ściany murowane, dach płaski kryty papą, posadzki betonowe

2. Budynek (budowla)  nr 2 – Rozdzielnia sn i nn 
powierzchnia zabudowy – 104 m2
Budynek parterowy, składający się z czterech pomieszczeń, konstrukcja tradycyjna, murowana, dach płaski kryty papą,
wyposażenie; rozdzielnia średniego i niskiego napięcia. 2 x Trafo 400 kVa zasilane dwoma kablami ziemnymi z rozdz. głównej 20 kV, możliwość pracy równoległej.
 
3. Budynek  nr 3 – bud. Socjalno-biurowy
powierzchnia zabudowy – 158 m2
powierzchnia użytkowa 235 m2
ilość kondygnacji: 2, ściany z cegły, stropy żelbetowe, dach kryty papą, budynek wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan oraz CO. Parter pomieszczenia socjalne, szatnie, piętro biura .

4. Budynek  nr 4 – produkcyjny 
powierzchnia zabudowy – 350 m2
powierzchnia użytkowa 335 m2
kubatura – 2.448 m3
ilość kondygnacji: 1. Konstrukcja szkieletowa, żelbetowa, stropodach z płyt żelbetowych, kryty papą, posadzki betonowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną , wod.-kan. CO.

5. Budynek nr 5 – produkcyjny 
powierzchnia zabudowy 874,5 m2
powierzchnia użytkowa 1300 m2
ilość kondygnacji: 2. Ściany z cegły pełnej, słupy i podciągi żelbetowe, dach kryty papą oraz płytami z blachy trapezowej ocieplany wełną. Hala produkcyjna ok 500 m2 parter, piętro ok. 400m2. Budynek wyposażony w instalacje wod-kan., CO, elektryczna, posiada pom. socjalne i rozdzielnie nn oraz warsztat. Na wyposażeniu winda towarowa.

5. Budynek nr 6 – biurowo magazynowy
powierzchnia zabudowy 230 m2
powierzchnia użytkowa ok. 200 m2
Budynek parterowy, konstrukcja tradycyjna, murowana, dach płaski kryty papą, ilość pomieszczeń 4. Instalacja elektryczna, wod.-kan. CO

6Budynek  nr 7 – magazyn  
powierzchnia zabudowy 691 m2
powierzchnia użytkowa 661 m2
kubatura 3.940 m3
Wiata magazynowa. Blacha trapezowa. Instalacja elektryczna. Posadzka betonowa.

Nieruchomość II:

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5486640

Działka nr 10/38 – , tereny przemysłowe o pow. 179 m2 ( komin – wysokość 60 m)
Na kominie są instalacje telefonii komórkowej

Działka nr 10/39, tereny przemysłowe o pow. 564 m2
Działka zabudowana jest 1 budynkiem o łącznej pow. użytkowej ok. 578 m2. W tym część produkcyjna ok. 300 m2 i ok. 278 m2 część biurowo- socjalna, wysokość budynku ok. 9 m.W budynku  znajduje się rozdzielnia nn zasilana z trafo 630 kVA. . Na działce znajdują się budowle które służą bezpośrednim potrzebą produkcyjnym tj. kanalizacja wody przemysłowej i pitnej  kanalizacja deszczowa oraz ścieków. Działka posiada dojazd utwardzoną drogą. Istnieje możliwość rozbudowy z wykorzystaniem leżących w sąsiedztwie działek.

Działka nr 10/40, tereny przemysłowe o pow. 9225 m2 
Działka zabudowana jest 2 budynkami  o łącznej pow. użytkowej ok. 900 m2 ,  wysokość budynku ok. 11 m. W części budynku znajdują się 3 silosy betonowe o   kubaturze ok. 100 m3 każdy. Na działce znajdują się budowle które służą bezpośrednim potrzebą produkcyjnym tj. kanalizacja wody przemysłowej i pitnej  kanalizacja deszczowa oraz ścieków. Działka posiada utwardzone place i drogi . Istnieje możliwość rozbudowy z wykorzystaniem leżących w sąsiedztwie działek.

Nieruchomość III:

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5486655

Działka nr 312/33 o pow. 5966 m2 – Teren przemysłowy, działka zabudowana jest 1 budynkiem wyposażonym w niezbędne media, o łącznej pow. użytkowej ok.1334 m2, w których to była prowadzona działalność produkcyjna. Budynek murowany W pobliżu działki znajdują się budowle, które służą bezpośrednim potrzebom produkcyjnym tj. kanalizacja wody przemysłowej, kanalizacja deszczowa oraz ścieków, sieć energetyczna kablowa. Możliwości rozbudowy i zabudowy posiadanych terenów.

Nieruchomość IV:

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5486753

W skład nieruchomości wchodzą działki:
nr 10/33 o pow. 4701 m2 – teren niezabudowany, posiada utwardzone place, możliwość
podłączenia mediów. Istnieje możliwość zabudowy terenów.
nr 10/34 o pow. 1850 m2 – Teren przemysłowy, działka zabudowana jest 1 budynkiem wyposażonym w niezbędne media, o łącznej pow. użytkowej ok.600 m2, w których to była prowadzona działalność magazynowo-usługowa. Budynek murowany W pobliżu działki znajdują się budowle, które służą bezpośrednim potrzebom produkcyjnym tj. kanalizacja wody przemysłowej, kanalizacja deszczowa oraz ścieków, sieć energetyczna kablowa. Możliwość rozbudowy i zabudowy posiadanych terenów.

Nieruchomość V:

Składowisko odpadów niebezpiecznych

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5486662

Działka 10/30

KWATERA NR 4

15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub
nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy
toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

KWATERA NR 3

06 11 99 – Inne nie wymienione odpady – z produkcji pigmentów
fosforanowych

KWATERA NR 2

08 01 12 – odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11.
Odpady inne niż niebezpieczne:
– odpady z produkcji farb akrylowych wodorozcieńczalnych
– odpady z produkcji farb na bazie polioktanu winylu
– odpady z produkcji farb suchych

08 01 18 – odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17.
08 01 14 – szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13.
08 02 01 – odpady proszków powlekających.
08 02 02 – szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne.
08 04 10 – odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09.

Roczna i całkowita masa odpadów dopuszczonych do składowania.

Roczna masa odpadów dopuszczonych do składowania – 1355 ton
Całkowita masa odpadów dopuszczonych do składowania – 6500 ton (ilość ton zależna od ciężaru właściwego odpadu).

Pojemność poszczególnych kwater składowiskowych.

Powierzchnia składowiska w granicach ogrodzenia wynosi 12040 m2.
Składa się ono z 4 odrębnych kwater, przy czym:
1. odpady składowane są w trzech kwaterach nr 2, 3 i 4,
2. kwatera nr 1 pełni rolę zbiornika odciekowego.
Pojemność kwater i docelowa rzędna:
– kwatera nr 4 – o powierzchni 1674 m2 i pojemności eksploatacyjnej 2690 m3 ,
docelowa rzędna – 298,5 m n.pm.
– kwatera nr 3 – o powierzchni 500 m2 i pojemności eksploatacyjnej 420 m3,
docelowa rzędna – 298,5 m n.p.m.
– kwatera nr 2 – o powierzchni 1402 m2 i pojemności eksploatacyjnej 2220 m3,
docelowa rzędna – 298,5 m n.p.m.
– kwatera nr 1 – zbiornik na odcieki z pozostałych trzech kwater składowiskowych o powierzchni 1198 m2 i pojemności 1885m3,
docelowa rzędna – – 298,5 m n.p.m.

Nieruchomość VI:

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5486756

Działka 699/1

Zabytkowy pałacyk w centrum Złotego Stoku. Adres Rynek 1 – idealny na hotel lub DPS Dom Pomocy Społecznej – opis wkrótce

Nieruchomość VII

Nieruchomość w Mąkolnie bezpośrednio przy drodze krajowej DK46 Kłodzko-Nysa:

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5486201

Bezpośrednio przy drodze krajowej DK46 Kłodzko-Nysa w miejscowości Mąkolno – działka nr 484/3 o powierzchni 6000 m2, zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym, produkcyjno magazynowym , z wyodrębniona częścią socjalną,   o pow.zabudowy 810 m2 , całkowitej ok. 1400 m2.Wysokość parter ok. 4 m, piętro ok. 4 m. Budynek wyposażony w wentylację nawiewną i wywiewną, instalację sanitarną i wodną oraz instalację elektryczną. Ogrzewanie – Rurowe promienniki gazowe. Zasilanie budynku dwoma liniami kablowymi  z rozdzielni NN wyposażonej w trafo 800 kVA.