CENTRAL:
tel.: +48748163200
e-mail: info@zlotystok.com.pl

SALES DEPARTMENT Złoty Stok:
Kolejowa 2b
57-250 Złoty Stok
tel: +48 662144439
e-mail:handlowy@zlotystok.com.pl

 

Netplast Ltd.
Rynek 1, 57-250 Złoty Stok
NIP 8871793663
REGON 021310170
KRS 0000361403
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział KRS
kapitał 600.000 zł