KONTAKT:
tel.: +48 74 81 63 200

Sprzedaż detaliczna, hurtowa i specjalistyczna:
e-mail: zlotystok@blackpowder.eu

 

Prochemist Sp. z o.o.
Rynek 1, 57-250 Złoty Stok

NIP 8871804817
REGON 021874814
KRS 0000420055
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział KRS
kapitał 100.000 zł