CENTRALA:
tel.: +48 74 81 63 200
e-mail: info@zlotystok.com.pl

Sekretariat Złoty Stok:
tel.: +48 668 003 541
fax: +48 74 81 75 167
e-mail: info@zlotystok.com.pl

DZIAŁ HANDLOWY Złoty Stok:
Rynek 1
57-250 Złoty Stok
tel: +48 662 144 439
fax:+48 74 81 75 146
e-mail:handlowy@zlotystok.com.pl

SIATKI
Specjalista ds. handlowych:
Marek Lenartowicz
tel. +48 660 420 291
e-mail:handlowy.siatki@zlotystok.com.pl

Biuro Zarządu Bydgoszcz:
tel: +48 52 348 25 25
e-mail:bydgoszcz@zlotystok.com.pl

 

Netplast Sp. z o.o.
Rynek 1, 57-250 Złoty Stok
NIP 8871793663
REGON 021310170
KRS 0000361403
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział KRS
kapitał 600.000 zł