Wszystkie nieruchomości zamieszczone w dziale „Nieruchomości na sprzedaż” są również do wydzierżawienia.

Dodatkowo wyłącznie do dzierżawy oferujemy:

Nieruchomość I

W miejscowości Mąkolno do dzierżawy jest działka nr 484/3 o powierzchni 6000 m2, zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym, produkcyjno magazynowym , z wyodrębniona częścią socjalną,   o pow.zabudowy 810 m2 , całkowitej ok. 1400 m2.Wysokość parter ok. 4 m, piętro ok. 4 m. Budynek wyposażony w wentylację nawiewną i wywiewną, instalację sanitarną i wodną oraz instalację elektryczną. Ogrzewanie – Rurowe promienniki gazowe. Zasilanie budynku dwoma liniami kablowymi  z rozdzielni NN wyposażonej w trafo 800 kVA.