W Złotym Stoku na sprzedaż oferujemy nieruchomości od 600mkw na terenie przemysłowym w bliskiej odległości od drogi krajowej DK46 i przejścia granicznego z Czechami, podzielonych na kilkanaście działek, dostęp do stacji energetycznej GPZ 20 kV, sieci wody przemysłowej i pitnej, kanalizacji ściekowej. Utwardzone drogi i place.

W przypadku kupna istnieje możliwość uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości do 5 lat.

Wszystkie poniższe nieruchomości są również do wydzierżawienia.

Nieruchomość I:

działka 6/2 pow. 11.575 m2 ( zabudowana)
ogółem pow. zabudowy – 2.427,7m2
ogółem pow. użytkowa – 2.742  m2
Działka zabudowana budynkami przystosowanymi do przetwarzania tworzyw, produkcja folii i opakowań łącznie z pomieszczeniami socjalno-biurowymi i magazynowymi. Wyposażona w budowle służące bezpośrednio produkcji tj. instalacja wody przemysłowej, instalacja wody pitnej, kanalizacja ściekowo-sanitarna i deszczowa. Na działce znajduje się rozdzielnia sn i nn , wyposażona w dwa trafo 400 kVa, zasilane dwoma kablami ziemnymi. Możliwość pracy równoległej i zwiększenia mocy (2 x 630 kVa). Działka posiada utwardzone drogi i place, niezależny dojazd.

BUDYNKI PRODUKCYJNE
1. Budynek  nr 1 – portiernia 
powierzchnia zabudowy – 20,2 m2
powierzchnia użytkowa – 11,0 m2
kubatura – 54 m3
Budynek parterowy, ściany murowane, dach płaski kryty papą, posadzki betonowe

2. Budynek (budowla)  nr 2 – Rozdzielnia sn i nn 
powierzchnia zabudowy – 104 m2
Budynek parterowy, składający się z czterech pomieszczeń, konstrukcja tradycyjna, murowana, dach płaski kryty papą,
wyposażenie; rozdzielnia średniego i niskiego napięcia. 2 x Trafo 400 kVa zasilane dwoma kablami ziemnymi z rozdz. głównej 20 kV, możliwość pracy równoległej.
 
3. Budynek  nr 3 – bud. Socjalno-biurowy
powierzchnia zabudowy – 158 m2
powierzchnia użytkowa 235 m2
ilość kondygnacji: 2, ściany z cegły, stropy żelbetowe, dach kryty papą, budynek wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan oraz CO. Parter pomieszczenia socjalne, szatnie, piętro biura .

4. Budynek  nr 4 – produkcyjny 
powierzchnia zabudowy – 350 m2
powierzchnia użytkowa 335 m2
kubatura – 2.448 m3
ilość kondygnacji: 1. Konstrukcja szkieletowa, żelbetowa, stropodach z płyt żelbetowych, kryty papą, posadzki betonowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną , wod.-kan. CO.

5. Budynek nr 5 – produkcyjny 
powierzchnia zabudowy 874,5 m2
powierzchnia użytkowa 1300 m2
ilość kondygnacji: 2. Ściany z cegły pełnej, słupy i podciągi żelbetowe, dach kryty papą oraz płytami z blachy trapezowej ocieplany wełną. Hala produkcyjna ok 500 m2 parter, piętro ok. 400m2. Budynek wyposażony w instalacje wod-kan., CO, elektryczna, posiada pom. socjalne i rozdzielnie nn oraz warsztat. Na wyposażeniu winda towarowa.

5. Budynek nr 6 – biurowo magazynowy
powierzchnia zabudowy 230 m2
powierzchnia użytkowa ok. 200 m2
Budynek parterowy, konstrukcja tradycyjna, murowana, dach płaski kryty papą, ilość pomieszczeń 4. Instalacja elektryczna, wod.-kan. CO

6Budynek  nr 7 – magazyn  
powierzchnia zabudowy 691 m2
powierzchnia użytkowa 661 m2
kubatura 3.940 m3
Wiata magazynowa. Blacha trapezowa. Instalacja elektryczna. Posadzka betonowa.

Nieruchomość II:
Działka nr 10/38 – , tereny przemysłowe o pow. 179 m2 ( komin – wysokość 60 m)
Na kominie są instalacje telefonii komórkowej

Działka nr 10/39, tereny przemysłowe o pow. 564 m2
Działka zabudowana jest 1 budynkiem o łącznej pow. użytkowej ok. 578 m2. W tym część produkcyjna ok. 300 m2 i ok. 278 m2 część biurowo- socjalna, wysokość budynku ok. 9 m.W budynku  znajduje się rozdzielnia nn zasilana z trafo 630 kVA. . Na działce znajdują się budowle które służą bezpośrednim potrzebą produkcyjnym tj. kanalizacja wody przemysłowej i pitnej  kanalizacja deszczowa oraz ścieków. Działka posiada dojazd utwardzoną drogą. Istnieje możliwość rozbudowy z wykorzystaniem leżących w sąsiedztwie działek.

Działka nr 10/40, tereny przemysłowe o pow. 9225 m2 
Działka zabudowana jest 2 budynkami  o łącznej pow. użytkowej ok. 900 m2 ,  wysokość budynku ok. 11 m. W części budynku znajdują się 3 silosy betonowe o   kubaturze ok. 100 m3 każdy. Na działce znajdują się budowle które służą bezpośrednim potrzebą produkcyjnym tj. kanalizacja wody przemysłowej i pitnej  kanalizacja deszczowa oraz ścieków. Działka posiada utwardzone place i drogi . Istnieje możliwość rozbudowy z wykorzystaniem leżących w sąsiedztwie działek.

 

Nieruchomość III:

Działka nr 312/33 o pow. 5966 m2 – Teren przemysłowy, działka zabudowana jest 1 budynkiem wyposażonym w niezbędne media, o łącznej pow. użytkowej ok.1334 m2, w których to była prowadzona działalność produkcyjna. Budynek murowany W pobliżu działki znajdują się budowle, które służą bezpośrednim potrzebom produkcyjnym tj. kanalizacja wody przemysłowej, kanalizacja deszczowa oraz ścieków, sieć energetyczna kablowa. Możliwości rozbudowy i zabudowy posiadanych terenów.

 

Nieruchomość IV:

W skład nieruchomości wchodzą działki:
nr 10/33 o pow. 4701 m2 – teren niezabudowany, posiada utwardzone place, możliwość
podłączenia mediów. Istnieje możliwość zabudowy terenów.
nr 10/34 o pow. 1850 m2 – Teren przemysłowy, działka zabudowana jest 1 budynkiem wyposażonym w niezbędne media, o łącznej pow. użytkowej ok.600 m2, w których to była prowadzona działalność magazynowo-usługowa. Budynek murowany W pobliżu działki znajdują się budowle, które służą bezpośrednim potrzebom produkcyjnym tj. kanalizacja wody przemysłowej, kanalizacja deszczowa oraz ścieków, sieć energetyczna kablowa. Możliwość rozbudowy i zabudowy posiadanych terenów.