Filmplast Sp. z o.o. działa na podstawie:

– Decyzja nr U 106/2015 z dnia 10 marca 2015r. zezwalająca na przetwarzanie odpadów.

– Decyzja nr I 121/2015 z dnia 10 marca 2015r. zatwierdzająca instrukcję eksploatacji.