Filmpast oprócz obsługi podmiotów wewnętrznych oferuje usługi w zakresie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą na odpady niebezpieczne – podpoziomowo-nadpoziomowe.