Działamy od ponad trzystu lat na rynku materiałów wybuchowych i od kilkudziesięciu lat na rynku farb antykorozyjnych oraz siatek z tworzyw sztucznych. Naszymi klientami są czołowi polscy oraz światowi producenci między innymi konstrukcji stalowych, samochodów, kopalnie oraz huty. Dbamy o środowisko zajmując się utylizowaniem odpadów niebezpiecznych, a także prężnie rozwijamy nasze laboratoria, dział B+R oraz usługi prawnicze

   Złoty Stok Grupa S.A. wywodzi swoje powstanie i rozwój z wielowiekowej przemysłowej tradycji górniczo-hutniczej, o której historię datuje się na 1273 roku. W latach czterdziestych XXw. nastąpiło połączenie fabryk różnych branż działających na terenie Złotego Stoku i powstanie zakładu pod nazwą Przemysł Arsenowy. W skład zakładu wchodziła huta arsenu, zakład przetwórczy, oddziały złota i farb oraz elektrownia. W 1976 roku nastąpiło połączenie z dzisiejszym Złoty Stok Tworzywa, którego historia sięga 1692 roku kiedy to powstał pierwszy młyn prochowy i ruszyła produkcja prochów i lontów. Począwszy od 1959 roku zakład uruchomił przetwórstwo tworzyw z polietylenu produkując głównie siatki. 1 listopada 1998 roku w wyniku prywatyzacji powstało przedsiębiorstwo Zakłady Tworzyw i Farb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W międzyczasie Spółka została podzielona na wyodrębnione biznesowo spółki oraz powołała nowe i dokonała akwizycji innych, które wszystkie obecnie prowadzą działalność w grupie kapitałowej Złoty Stok Grupa S.A.

W 2000 roku wdrożyliśmy system zapewnienia jakości w oparciu o normy ISO 9001.

 

Zapraszamy do współpracy

GRUPA KAPITAŁOWA ZŁOTY STOK S.A.


Działamy od ponad trzystu lat na rynku materiałów wybuchowych i od kilkudziesięciu lat na rynku farb antykorozyjnych oraz siatek z tworzyw sztucznych. Naszymi klientami są czołowi polscy oraz światowi producenci między innymi konstrukcji stalowych, samochodów, kopalnie oraz huty.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY