Nasze laboratoria zajmuję się badaniami farb, tworzyw i materiałów wybuchowych.

Zakres badań:

Farby:
– oznaczanie stopnia roztarcia
– oznaczanie czasu wypływu kubkami wypływowymi ( kubek Ø4, Ø6, kubek wypływowy z dnem stożkowym i płaskim)
– oznaczanie lepkości aparatem BROOKFIELD (WISCOMETER)
– oznaczanie gęstości
– oznaczanie LZO
– oznaczanie substancji nielotnych
– oznaczanie stopnia wyschnięcia i czasu wyschnięcia
– oznaczanie elastyczności przez zginanie
– oznaczanie twardości powłok
– oznaczanie grubości powłoki
– oznaczanie krycia
– oznaczanie ściekalności
– oznaczanie rozlewności
– oznaczanie pozostałości na sicie w wyrobach
– oznaczanie połysku powłok lakierowych
– oznaczanie odporności na działanie mgły solnej, mediów agresywnych, na uderzenie za pomocą aparatu Du Pont”a,
– i inne zlecone przez klienta (badania wytrzymałości na temperatury, na działanie wody, oleju, itp.)
oraz badanie surowców używanych do produkcji farb ( lepkości żywic, gęstości rozpuszczalników, przesiewy, itp.)

Tworzywa:
– oznaczanie wytrzymałości
– szerokość
– masa
– wskaźnik płynięcia /MFI/

Materiały wybuchowe:
– oznaczanie zawartości m.in. siarki, saletry, węgla
– oznaczanie gęstości rzeczywistej
– oznaczanie wilgoci
– analiza sitowa
– prędkość i moc spalania

Szczegółowe informacje – laboratorium@zlotystok.com.pl